AKU UDAH: Ahmad Denney (kiba) bisi nguluka Idris betuchuk vaksin di Lawas.

LAWAS: Pengemeran media di Lawas berasai lantang ati pengudah nerima tuchuk vaksin dos keterubah jenis Pfizer-BioNTech ditu kena Hari Dua tu tadi.

Pengarang berita ari Utusan Sarawak Lawas Idris Endrews, 53, madahka tuchuk vaksin tu endang dianti lama udah berindik ari tenggungpengawa ninting hari iya ti suah ngiga berita ke mesti betemu enggau komuniti.

“Keterubah sekali kami deka beterima kasih ngagai Menteri Muda Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Dr Abdul Rahman Ismail enggau Residen Bagi Menua Limbang Ahmad Denney Ahmad Fauzi laban ti udah meri respon ke manah lalu meri kerejasama rat enggau kaban media di bagi menua Limbang,” ku iya madah ngagai media kemari.

Idris ti ngembuan peneleba dalam bidang ngarang berita nambah, tuchuk vaksin tu meri pengelantang ati pengudah lama nganti deka bulih tuchuk vaksin COVID-19 ketegal pengawa ti suah betemu enggau mensia mayuh sereta dalam mayuh macham aspek bukai ti ngelingi.

“Tikas nerima vaksin tu mega beguna kena ngadaka raban imuniti dalam ruang bilik kaban media nya empu.

“Terus terang madah vaksin tu enda ngemediska tauka meri empas terus naka ke diatu,” ku iya.

Beserimbai enggau nya, ku iya, komuniti enggau pengemeran media bukai ti deka nerima tuchuk vaksin COVID-19 patut pechaya lalu seruran berunding positif ungkup pengelikun diri enggau ruang bilik sida.

Nitih ku iya, kaban media di bagi menua Limbang nemu guna tuchuk vaksin nya, laban tanggungpengawa ti udah diberi ke enda ngira palan, gaya sereta endur ngelingi maya ngulihka berita.

Iya ngarapka proses meri vaksin tu ulih dilengkaska ngagai semua pengemeran media ke bukai.