BINTULU: Berindik ari Atur Nagang Pemindah Bisi Penetap (PKPB) enggau Prosedur Operasyen Standard (SOP) ti diteritka agi ari Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Bagi Menua (JPBB) Bintulu, mayuh ari ketuai komuniti di bagi menua tu meri timbal ti nyukung penuh pengawa nagang sereta mutuska rentayan pandemik COVID-19.

Sukung ngagai pengawa nya mega berindik ari kes COVID-19 ti majak nyadi kenyau ari berapa hari ti udah di Bintulu pia mega ngerikodka penyampau kes ti pemadu tinggi kenyau ari berapa hari ti udah di nengeri tu.

PENGIRAN MERAIS

Bepelasarka gaya nya, Pemancha Pengiran Merais Pengiran Ismail madah, peranak Bintulu semua nya patut nyaga diri enggau pengerai ti manah ke lalu nitihka SOP ti udah ditetapka Kaunsil Pengelikun Menua (MKN), Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM) sereta Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) sereta JPBB Bintulu.

“Kitai ngelalau peranak ngambika terus ngena sengkabung idung enggau nyawa, seruran nuchi jari enggau ‘sanitizer’ jari tauka sabun, nyaga seraka ari orang bukai lalu nyeliahka diri ba palan ti dedat,” ku iya ditu kemari.

Ku iya madah, semua lalau ti suah dipadahka nya digaga kena nyeliahka bisi kluster baru ti ngujungka pengelekai kena rampit igi penyakit.

“Seliahka ngaga aktiviti sereta mega datai ke pengerami ti besai. Nengah semina kerejasama semua komuniti ti ngasika SOP ke udah ditetapka nya ti dikearapka kitai ulih mutuska rentayan COVID-19 tu,” ku iya nambah.

DRAHMAN SISIT

Penghulu Drahman Sisit mega minta komuniti di BIntulu semua nya ngambika mantu lalu begulai enggau perintah mutuska rentayan pandemik COVID-19 tu nengah ngasika semua SOP ti udah dirintai sereta ditetapka perintah.

Ku iya, kemeranka idup dalam ‘norma’ baru baka seruran ngena sengkabung idung enggau mulut, ngena ‘sanitizer’ jari, nyaga seraka fizikal, seruran masu jari lalu nyema kita pulai ari sebarang palan mensia mayuh, anang terus damping enggau anak uchu sereta kaban diri sebilik tang mandi dulu.

“Kebendar nya kitai patut seruran nyaga pemeresi enggau pengerai kitai empu. Kitai nyaga kitai, kitai nyaga diri sebilik, kitai nyaga komuniti kitai,” ku iya.

Pekara ti berat iya nya, ku iya, anang ngaga mayuh macham pengerami makai selamat, aktiviti rama baka begempuru rami maya tu.

“Rundingka aja mih orang ngelingi kitai bisi simptom ngambika kitai seruran bejejaga nengah ngemeranka seraka fizikal. Aram mih kitai sama mutuska rentayan COVID-19,” ku iya.

DRAHMAN KAWI

Beserimbai enggau nya, Penghulu Drahman Kawi madah, semua komuniti di Bintulu kelebih agi di Jepak patut seruran ngasika SOP ti udah ditetapka laban diatu, kes COVID-19 di Bintulu makin hari majak nyadi.

“Minta kita enda ngatur pengerami melah pinang laban baka ti udah ditemu pengerami tauka begempuru rami tu endang enda dikemendar. Kitai ngarapka semua nyadika tu teladan ari gaya ti nyadi maya tu di Bintulu enggau nengeri tu,” ku iya nyemetak.